VVS/VA

Med mange års erfaring og en stor prosjektportefølje innen VVS- og ventilasjonsområdet har vi bygget opp et solid utgangspunkt for nye prosjekter og nye kunder. Alt fra små bygg til store installasjonstunge prosjekter og fra nybygg til rehabilitering av eksisterende byggverk og bevaringsverdige bygg. Vi leverer til mange forskjellige kunder, da våre referanser på VVS og ventilasjonsområdet spenner seg fra store sykehus og kunnskapstunge selskaper til kulturbygg og boliger.


Vi kan styre hele prosessen i samarbeid med kunden. Fra tidligfase til levering og idriftsetting. Vårt fokus er hele tiden på prosjektets byggbarhet – både når det gjelder utforming og kostnader. Når vi er involvert som en aktiv sparringspartner fra innledende designfase kan vi foreslå alternative løsninger basert på teknisk innsikt. Å følge prosjektet helt til dørs vil for oss innebære en tett kontakt med kunden, tverrfaglig koordinering med de øvrige fagene og tett oppfølgning av entreprenøren på plassen for å sikre at produktet leveres i henhold til ønsket fra kunden og i henhold til prosjektert fra oss.

3D prosjektering i Revit m. MagiCAD er en fast del av verktøykassen og spesielt på installasjonstunge prosjekter med mange grenseflater.