• Foto: Trond Isaksen/StatsbyggFoto: Trond Isaksen/Statsbygg

Havner og industrianlegg

Dr.techn. Olav Olsen har lang erfaring med prosjekter som omhandler havner, marine konstruksjoner og konstruksjoner for industri og anlegg. Vi tilbyr tjenester som konseptutvikling, planlegging, numeriske bølgeanalyser, bølgeforplantningsanalyser, detaljprosjektering og tilstandsvurderinger. Selskapet har lang erfaring med effektive konstruksjoner for industrivirksomhet kombinert med vår brede erfaring innen offshorekonstruksjoner utvikler vi nye unike konstruksjoner samt robuste tradisjonelle løsninger.

Dr.techn. Olav Olsen har også unik erfaring med flytende konstruksjoner for mange ulike formål. Eksempler inkluderer flytende sjøbadeanlegg i Oslo og flytende flyttbare havnekonstruksjoner i arktisk klima.