Forretningsområder

Aktuelt

Møt det nye styret i Dr.techn.Olav Olsen AS

Det nye styret i Olav Olsen har hatt sitt første møte. Tidligere styremedlem Vibecke Hverven har overtatt styreledervervet og med på laget har vi også oljenestor Torstein Sanness.

Les mer...

Nytt byggetrinn i Bispevika B8a

Detaljprosjektering av byggetrinn «B8a» i Bispevika er nå igang. Kvartalet blir på ca. 33 000 m², inkludert kjeller, og skal romme 264 leiligheter. Som for de tidligere byggetrinnene, B2 og B6a, er fundamenteringsforholdene svært vanskelige. Nytenking må derfor til for å fundamenter byggene på en rasjonell måte.

Les mer...

Framtidens løsning for fiskeoppdrett

Stadionbassenget er et tett oppdrettsbasseng for laks,  som på en trygg og sikker måte tar vare på fiskevelferd og bærekraft.

Les mer...

Omfangsrikt prosjekt i Sør-Sverige - Kronetorp Park

Vi er i gang med vårt tredje byggetrinn i prosjektet Kronetorp Park i Sverige. Kronetorp Park ligger i Burlöv kommun, mellom Malmö og Lund. Vårt første og tredje byggetrinn omhandler boliger, mens vårt byggetrinn nr 2 var kombinert barnehage (plan 1) og boliger (plan 2 til 4).

Les mer...

Inkluderende arbeidsgiver med høyt faglig og sosialt innhold!

Vi fortsetter vår positive trend og ekspanderer. I 2018 ansatte vi 11 nye sivilingeniører og ingeniører i Olav Olsen. Markus Johannessen, nyutdannet sivilingeniør, er en av våre nye kollegaer som sammen med 6 andre ny-utdannede startet sin arbeidskarriere i Olav Olsen i 2018. Han sier han har funnet seg vel til rette i et spennende og inkluderende kompetansemiljø hos Olav Olsen, og kunne ikke drømt om en bedre mottagelse enn den han fikk.

Les mer...

Kan den norske dugnadsånden passe inn i tunge internasjonale bransje- og fagmiljøer?

Ja, det mener en engasjert og entusiastisk Tor Ole Olsen i Dr.techn.Olav Olsen. Presidenten i fib ønsker mer åpenhet, mer innovasjon og tettere samarbeid mellom teori og praksis. Etter 2 år som Deputy President tok han 1.januar i år over det prestisjetunge vervet som president i den internasjonale betongforeningen – fib (Fédération International de Béton) 

Les mer...

Wave Roller Concrete Barge - Bølgekraftverk i Portugal

Dr.techn.Olav Olsen har bistått prosjekteier AW Energy Oy fra Finland med å prosjektere et flytende betongfundament til bølgekraftverk. Bølgekraftverket bygges og installeres i Peniche i Portugal.  Trondheimskontoret til Dr.techn.Olav Olsen,  her representert ved regionsleder Sindre Sandbakk,  har bistått byggherren med å følge opp betongarbeidene for det flytende betongfundamentet. 

Les mer...

Engasjert ordfører på besøk på Lysaker

Bærum kommune er en foregangskommune når det gjelder bedriftsnettverk og næringsklynger, og som et ledd i kommunens næringsplan, er bedriftsbesøk en god anledning for å gjøre seg kjent med de ulike bransjene innenfor næringslivet i kommunen. Kommunen er ledende når det gjelder innovasjon i offentlige anskaffelser, derfor er bedriftsbesøk svært viktig for å danne en god plattform for dialog og kompetanseutveksling.

Les mer...

Høy aktivitet på forskningsfronten

Dr.techn. Olav Olsen har et kontinuerlig fokus på forskning, utvikling og innovasjon. I tillegg til våre interne utviklingsaktiviteter, er vi til enhver tid involvert i et antall forskningsprosjekter, enten i nasjonale programmer gjennom Norges Forskningsråd eller internasjonale programmer slik som Horizon2020 (EU).

Les mer...

Dr.techn.Olav Olsen is aiming at world leading position for development of concrete platforms SRS models

Dr.techn.Olav Olsen (OO) has in 2018 significantly improved their position as leading supplier of Structural Reanalysis Systems (SRS) models of the large concrete platforms in the North Sea. OO has in the past participated in detail design of the majority of the offshore concrete platforms in the world, and our in-depth knowledge of the structures makes us well prepared for SRS analyses. Having a well-functioning and up-to-date SRS model is important for assessing for instance the effects of modifications and changing environments to existing assets.

Les mer...
« Forrige 1 2 3