Aktuelt

FiberCon - Fiberarmerte betongkonstruksjoner kan gi betydelig klimagassreduksjon og verdiskaping.

Dr.techn. Olav Olsen AS har, sammen med et bredt sammensatt konsortium med aktører fra hele betongnæringen, etablert et forskningsprosjekt innen bruk av fiberarmert betong i bærende betongkonstruksjoner. Deltagelsen spenner fra fiberleverandører, via betongprodusenter og betongelementprodusenter til utførende, rådgivere og forskere.  Hovedmålet til FiberCon er å sikre en verdiskapning for norsk næringsliv tilsvarende NOK 500 mill, og samtidig oppnå en reduksjon av klimagassutslipp på 35 % innen år 2030. Dette skal gjøres ved optimal prosjektering og utførelse av fiberarmerte betongkonstruksjoner. For å nå målet må alle aktører som er involvert i betongprosjekter bidra.

Les mer...

Norsk Offshoredag med stort fokus på havvind!

Tidligere denne uken var vår kollega Håkon S. Andersen invitert til å holde et innlegg på Norsk Offshoredag. Årets konferanse har fokus på aktuelle prosjekter og utfordringer for olje- og energinæringen i Norge og internasjonalt. Det er for tiden stor satsning på miljø, fornybar energi og havvind, og webinaret ble gjennomført med 2 hovedseksjoner for henholdsvis olje/gass og fornybar energi/havvind.

Les mer...

Spenstige forprosjekt for bruer over Halsafjorden og Sulafjorden

Statens vegvesen har valgt arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult som den ene av 2 grupperinger som tilsammen skal utrede flere krysningsalternativer for Halsafjorden og Sulafjorden i Møre og Romsdal. Arbeidet vil danne beslutningsgrunnlaget for valg av brukonsept for de to fjordene. 

Les mer...

Tor Ole Olsen takker av som fib president

Den internasjonale betongforeningen fib, fédération internationale du béton, er en non-profit organisasjon som arbeider med praktiske og vitenskapelige temaer for å positivt utvikle betongbransjen teknisk, økonomisk, estetisk og miljømessig. Vår Tor Ole Olsen har akkurat avsluttet sin periode som president i fib.

Les mer...

Verdens største settefiskanlegg

SalMar Settefisk as skal bygge verdens største settefiskanlegg på Tjuin industriområde i Midt-Norge, hvor byggetrinn 1 har en grunnflate på ca 17000 m2 og en årlig produksjon på ca 20 mill smolt. Prosjektet skal utføres i et arbeidsfellesskap mellom entreprenør Consto og prosessleverandør Krüger Kaldnes.

Les mer...

Vår kompetanse på CFD skal presenteres på ANSYS Simulation World

Vår dyktige kollega Ken-Robert Gjelstad Jacobsen vil neste uke presentere hvordan vi ved hjelp av CFD i EU-prosjektet FLAGSHIP kan gjøre detaljerte numeriske beregninger og analyser.    

Les mer...

Mange hundre års erfaring og et spesielt godt arbeidsmiljø blir satt pris på!

Tidligere i mars i år ble 12 av våre dyktige kollegaer tildelt Norges vels medalje for lang og tro tjeneste. Medaljen er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 25 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. 

Les mer...

Flott ny skole i Oslo med kulturstasjon og stort miljøfokus

Arbeidet med Voldsløkka skole i Oslo er godt igang. Det nye skole-anlegget, med et areal på tilsammen 14 000m2  skal bli en 8-pararells ungdomsskole med fleksibelt areal for mottaksgrupper. I tillegg skal skolen få ny kultursal og kulturstasjon. 

Les mer...
« Forrige 1 2 3 4 5