Dr.techn. Olav Olsen har etablert et miljø for CFD (Computational Fluid Dynamics). Med et team av ingeniører med flere doktor- og mastergrader innen marin teknikk og strømningsteknikk leverer vi nå detaljerte numeriske beregninger i 2D og 3D for simulering av bølge-, væske- og gasstransport gjennom løsning av Navier-Stokes-ligningene. Dette gjør oss i stand til å predikere laster, strømningsmønstre og termiske effekter som ligger nærmere virkeligheten og har høyere nøyaktighet enn ved bruk av tradisjonelle metoder. Slik vil CFD kunne utvide mulighetene der tekniske standarder og forskrifter i dag kan virke begrensende.

Lang erfaring med applikasjoner innen bygg og marin gjør Dr.techn. Olav Olsen i stand til å inkorporere CFD som et naturlig ledd i større prosjekt og ivaretar på den måten både last- og responsdelen i prosjekteringen. Vi benytter i dag CFD inn mot samtlige av våre forretningsområder. Eksempel under viser muligheter:
- Hydrodynamiske laster og marine operasjoner innen Fornybar energi/Offshore olje og gass/Havn og Industri
- Vindlaster, vindkomfort og ventilasjon innen Bygg/Samferdsel
- Numerisk modellering av flomløpskapasitet innen Dam og vassdrag.

Dr.techn. Olav Olsen benytter den bransjeledende CFD-programvaren ANSYS Fluent som hovedverktøy i kombinasjon med kommersielle skyløsninger for å møte kravet til økt regnekapasitet.