Inspeksjon med ROV (Remotely Operated Vehicle) er en spesialtjeneste fra Dr.techn. Olav Olsen for tilsyn av objekter under vann. NVE godkjenner dette som vannsideinspeksjon i forbindelse med revurdering. ROV’en kan også være nyttig for å inspisere elementer under vann som er vanskelig tilgjengelig eller når nedtapping er kostbart.

I løpet av 2018 utførte vi et titalls ROV-inspeksjoner og vi har meget god erfaring med utstyret. ROV'en er utstyrt med lys, HD-video, sonar og dybdemåler, og kan operere ned til 30 meters dyp. Utstyret er lett, kan fraktes i ryggsekk og kan benyttes på anlegg uten kjørbar adkomst.

Dr.techn. Olav Olsen har også kontakt med andre firma som utfører mer komplekse inspeksjoner under vann og kan bistå med prosessering og etterbehandling av data, for eksempel fra 3D-skanning med multistrålesonarer.