Dr.techn. Olav Olsen AS er rådgivende ingeniører innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk, miljørådgivning og hydrologi.  Oppdragsmengden er i hovedsak knyttet til alle typer bygg, samferdsel, industri og havner, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi. Vi jobber med alle faser av et prosjekt, som konseptstudier, detaljprosjektering, verifikasjon, oppfølging i byggefase, tilstandsvurderinger, levetidsforlengelser, ombygging og rehabilitering.

Våre verdier - KOMPETANSE - VERDISKAPING - ENGASJEMENT er sterkt forankret i vår firmaprofil og viktig i alle våre prosjekter. Vi tar miljø på alvor og er miljøfyrtårnsertifiserte. 

 

Dr.techn. Olav Olsen AS ble grunnlagt i 1962 av Olav Olsen. Han var kjent for sitt skarpe hode og teorien: «Kontinuerlige skall»® I korte trekk kan man si at selskapet er bygd på hans doktoravhandling om skallkonstruksjoner i betong. 60 år med spenstige og samfunnsnyttige konstruksjoner har gitt oss en betydelig kompetansebank.

Selskapet hadde helt fra tidlig på 70-tallet en betydelig rolle i utviklingen og prosjekteringen av de store Condeep-plattformene i Nordsjøen, som har gitt store bidrag til utviklingen av det moderne Norge.  Denne kjernekompetansen anvender vi nå på et vidt spekter av oppgaver som for eksempel fjordkrysninger, byutvikling, bunnfast og flytende fundamenter for havvind og andre konstruksjoner i og ved havet.

 

Selskapet har idag 130 ansatte på Lysaker utenfor Oslo og i Trondheim, og er eid av Artelia Group, et ingeniørselskap med tilstedeværelse i 40 land, over 6000 ansatte og hovedkontor i Frankrike.

Artelia eier også det danske rådgiverselskapet MOE.  Som en naturlig utvikling av samarbeidet vil nå MOE’s rådgivere i Norge inngå i den daglige driften og dermed utvide Olav Olsens tjenestetilbud med VVS/VA, miljø- og energiteknikk.  

OO CODE OF CONDUCT - Åpenhetsloven 

Lov om virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, Åpenhetsloven, trådte i kraft 1.juli 2022. Vi baserer vår "Code of conduct" på norsk lovverk og Artelias "Code of Ethics", og dokumentet kan du laste ned her: OO CODE OF CONDUCT

Se våre lokaler i 360 graders panorama

Bildene er tatt med vår drone som vi blant annet benytter til inspeksjoner, innsamling av grunnlagsdata og byggeplassoppfølging. Lignende løsninger utarbeides også for kunder om ønskelig.