OM OSS

Dr.techn. Olav Olsen AS er rådgivende ingeniører innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk, miljørådgivning og hydrologi.  Oppdragsmengden er i hovedsak knyttet til alle typer bygg, samferdsel, industri og havner, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi. Vi jobber med alle faser av et prosjekt, som konseptstudier, detaljprosjektering, verifikasjon, oppfølging i byggefase, tilstandsvurderinger, levetidsforlengelser, ombygging og rehabilitering.

Våre verdier - KOMPETANSE - VERDISKAPING - ENGASJEMENT er sterkt forankret i vår firmaprofil og viktig i alle våre prosjekter. Vi tar miljø på alvor og er miljøfyrtårnsertifiserte. 

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 

Vi ønsker at vår virksomhet skal være bærekraftig og bidra til det grønne skiftet som er nødvendig for å bevare livsdyktighet for fremtidige generasjoner. I vårt arbeid som rådgivende ingeniører vil vi derfor synliggjøre vårt ansvar ved å utvikle nye kompetanser, tjenester og produkter som får større betydning i det grønne skiftet, og skaper verdi for våre kunder og for samfunnet. Våre styrker kombinert med våre kjerneverdier vil sammen sikre at vår innsats bidrar til felleskapets beste i størst mulig grad.  I vår BÆREKRAFTSTRATEGI kan du lese mer om hvordan vi daglig jobber målrettet med disse utfordringene.