Dam og vassdrag

Dr.techn. Olav Olsen har over tid styrket sin satsning innen området dammer og vassdrag da dette gir gode muligheter for å trekke veksel på spisskompetanse firmaet allerede besitter innen konstruksjonsteknikk og marine konstruksjoner.

Dr.techn. Olav Olsen har NVE godkjenning for prosjektering og revurdering av betongdammer og fyllingsdammer (fagområde I og II) i alle klasser. Firmaet innehar dessuten godkjenning for utarbeidelse av flomberegninger og dambruddsbølgeberegninger (fagområde IV og V). I tillegg er det etablert strategisk samarbeid med andre aktører innen fagområdet, der firmaene til dels har overlappende og kompletterende kompetanse.

Gode grunnlagsdata er viktig for å redusere risiko i prosjekter. Vi har derfor skaffet oss utstyr for å kunne scanne terreng og konstruksjoner fra drone og kan etterbehandle disse dataene for å lage nøyaktige 3D-modeller. 360 graders panoramabilder har vist seg å være en effektiv måte å dokumentere anlegg på. Høy aktivitet innen forskning og utvikling gjør at vi stadig utvikler oss, og vårt mål er å skape verdi for kunden ved å frembringe gode løsninger.