Samferdsel

Prosjektering av bruer har vært en naturlig del av Dr.techn. Olav Olsens aktivitet helt siden selskapet ble grunnlagt i 1962. Den senere tiden har selskapet vært involvert i utviklingen av flere nyskapende brukonsepter, både på land og i vann. Selskapet har en unik erfaring med rørbruer, og har utført mange konseptuviklings- og utredningsoppdrag for rørbruer i inn- og utland. Prosessen med moderne brudesign krever konstruktører med høyt faglig nivå, kreativitet og estetisk sans. En stor del av oppdragene våre er for kryssinger hvor vi kan utnytte effektive strukturelle systemer, utvikling i byggematerialer eller byggemetoder for å bidra til elegante og innovative løsninger. Evnen til å kombinere visuelt utrykk med kostnadseffektive løsninger har vært en suksessfaktor i designkonkurranser.

Dr.techn. Olav Olsen utfører prosjekteringstjenester for forskjellige brutyper og andre samferdselskonstruksjoner som tunnelportaler, kulverter og støttemurer. Selskapet har også omfattende erfaring innen bruforvaltning, som utførelse av hoved- og spesialinspeksjoner, tilstandsvurdering, forsterknings- og ombyggingsoppdrag. Våre oppdragsgivere hovedsakelig offentlige byggherrer, andre brueiere og totalentreprenører.

Dr.techn. Olav Olsen har dannet strategiske allianser for å kunne tilby mer integrerte tjenester inn i tverrfaglige vei- og baneprosjekter. Sammen med våre partnere tilbyr vi helhetlige planleggings- og prosjekteringstjenester.