Aktuelt

Gjennombrudd for OO-Star Wind Floater

Etter snart 10 år med teknisk utvikling og omfattende dokumentasjon har Dr.techn. Olav Olsen fått et gjennombrudd for sitt innovative fundamentkonsept for flytende havvindsturbiner; «OO-Star Wind Floater».  EU har gjennom sitt Horizon 2020 program gitt tilsagn til å bevilge 25 MEUR til et sterkt europeisk konsortium under ledelse av verdens største vindkraftprodusent Iberdrola for bl.a. å demonstrere OO Star Wind Floater i fullskala.  I tillegg til Iberdrola og Dr.techn. Olav Olsen består konsortiet av internasjonale energiselskaper, kontraktører og forskningspartnere. Norske partnere er Kværner, Unitech, Metcentre og DNV GL . Søknaden vant foran 13 andre sterke søknader og oppnådde 15 poeng av 15 mulige i EUs evaluering.

Les mer...

6500 km har gitt 20 mennesker synet tilbake

Hver vinter gjennomfører vi en sykle til jobben konkurranse,  kalt OO-winterchallenge. For hver kilometer, enten på beina, på sykkel eller rulleski til og fra jobb, genereres det 1 krone som uavkortet går til et veldedig formål.

Les mer...

CFD - Computational Fluid Dynamics

Dr.techn. Olav Olsen har nylig etablert et miljø for CFD (Computational Fluid Dynamics). Med et team av ingeniører med flere doktor- og mastergrader innen marin teknikk og strømningsteknikk leverer vi nå detaljerte numeriske beregninger i 2D og 3D for simulering av bølge-, væske- og gasstransport gjennom løsning av Navier-Stokes-ligningene. Dette gjør oss i stand til å predikere laster, strømningsmønstre og termiske effekter som ligger nærmere virkeligheten og har høyere nøyaktighet enn ved bruk av tradisjonelle metoder. Slik vil CFD kunne utvide mulighetene der tekniske standarder og forskrifter i dag kan virke begrensende.

Les mer...

Styrket fagmiljø for geoteknikk

Faglig vekst er nøkkelen til samlet suksess, og vi er stolte over at vi nå kan tilby et komplett og styrket fagmiljø for geoteknikk i Dr.techn. OlavOlsen. Innenfor alle våre forretningsområder tilbyr vi nå geoteknisk rådgivning og prosjektering.

Les mer...

Kompetanseutvikling fra første dag!

Dr.techn.Olav Olsen har hatt et år med god vekst og positiv utvikling i 2019. Vi har gjennom året ansatt 17 nye medarbeidere, nyutdannede og erfarne, fordelt på Lysaker og Trondheim.

Les mer...

Områdeløft Trosterud og Haugerud, bydel Alna i Oslo

Undervisningsbygg er i gang med detaljregulering av Haugerud – Trosterud. Reguleringen gjelder ny barneskole, ny ungdomsskole, flerbrukshall og allmenning. Utbyggingen er en del av Oslo kommunes områdesatsning på Groruddalen, hvor nærmiljøkvaliteter i utsatte områder skal styrkes og utvikles, og bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn.  Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Les mer...

Vi søker erfaren sivilingeniør/ingeniør til vår avdeling i Trondheim

Vi søker erfaren sivilingeniør/ingeniør, som kan ta ansvar for prosjektledelse og løse tekniske utfordringer på høyt nivå.

Les mer...

Rammeavtale med Statens vegvesen for ferjefri E39 i Møre og Romsdal

Arbeidsfellesskapet Dr.techn.Olav Olsen AS og Norconsult med underleverandører signerte denne uken rammeavtale med Statens vegvesen  for utredning av ferjefrie kryssinger på E39 i Møre og Romsdal.

Les mer...
1 2 3 4 5 Neste »