Aktuelt

Vannkunsten i Bispevika er kåret til ÅRETS BYGG!

Juryen hadde en svært krevende oppgave med å kåre vinneren av Årets Bygg. De begrunner blant annet med følgende: En særegen utforming, plassering, og det at prosjektet i seg selv har blitt en attraksjon var avgjørende for utvelgelse blant flere kvalifiserte finalister. 

Les mer...

Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult i mål med fire forprosjekter på viktige bruforbindelser

I et drøyt år har to ulike grupper i oppdrag for Statens vegvesen jobbet med å utrede fire ulike konsepter for krysning av Halsafjorden og totalt fem ulike konsepter for krysning av Sulafjorden. Norconsult, Dr.techn. Olav Olsen og ytterligere fem partnere utgjør ett av disse arbeidsfellesskapene og har sammen levert forprosjektrapporter for tre ulike konsepter på bruer over Halsafjorden samt en forprosjektrapport for rørbru over Sulagjorden. 

Les mer...

Denne uken er vi tilstede på ICOLD - verdens største konferanse/messe for Dam og Vassdrag

Som en del av Artelia-gruppen vil vi denne uken delta på ICOLD-kongressen i Marseille. International Commission On Large Dams (ICOLD) er en ikke-statlig verdensomsfattende organisasjon som danner forum for utveksling av kunnskap og erfaring innen dam- og vassdrags-konstruksjoner.

Les mer...

Vi tar sikkerhet på alvor!

Sikkerhet på byggeplass er en selvfølge, men også i vårt daglige virke som rådgivere for bygg- og anleggsbransjen, er vårt ansvar for trygg prosjektering gitt i leveransen. Vi må alltid tenke sikkerhet. 

Les mer...

Vannkunsten i Bispevika er nominert til årets Bygg!

Dette er en høythengende pris i Bygg og anleggsbransjen og juryen har hatt en stor oppgave med å gå gjennom flere hundre prosjekter og nå kommet frem til finalistene. Vi synes det er spesielt hyggelig at et av prosjektene vi har jobbet med nå er blant de nominerte. 

Les mer...

Vårt forretningsområde Dam og vassdrag trenger flere dyktige folk!

Vi har over tid styrket vår satsning på dammer og vassdrag og ser at vårt arbeid mot dette markedet nå bærer frukter. Vi ser en økende  oppdragsmengde, og ønsker oss derfor flere dyktige medarbeidere.

Les mer...

Vi søker ny leder for vårt forretningsområde Samferdsel

Forretningsområdet har vært blant selskapets største de siste årene, og vi har store ambisjoner om å tilby helhetlige planleggings- og prosjekteringstjenester inn i vei- og baneprosjekter. Selskapet har et utstrakt samarbeid på tvers av forretnings- og fagområder, og mellom kontorer i Norge, Danmark, Frankrike og Filippinene.

Les mer...

Vil vokse med det grønne skiftet!

I 60 år har vi vært med på å utvikle Norge gjennom prosjektering av bygg, bruer,  og industrianlegg over hele landet. Siden tidlig 70-tallet har selskapet vært en sentral aktør i det norske oljeeventyret. Nå bruker selskapet sin spisskompetanse til å drive frem det grønne skiftet, med base i Oslo og Trondheim.

Les mer...