Aktuelt

Dr.techn. Olav Olsen styrker sitt tjenestetilbud

MOE Rådgivende Ingeniører i Norge er nå en del av Dr.techn. Olav Olsen AS.  Dette er et naturlig resultat av utviklingen av den norske rådgivervirksomheten til Arteliagruppen, men har også vært et tydelig ønske fra begge parter om å sammen styrke tjenestetilbudet med flere fag. I tillegg til våre allerede godt etablerte rådgivertjenester innenfor bygge- og konstruksjonsteknikk, geoteknikk, miljø og marin teknikk tilbyr vi nå komplett prosjektering innenfor VVS og VA-fagene.

Les mer...

Noen km på sykkel og til fots kan gjøre hverdagen bedre for mange

I årets "Sykle til jobben" konkurranse har ansatte i Dr.techn. Olav Olsen AS tilbakelagt nærmere 17 000 km mellom hjem og arbeidssted på sykkel eller tilfots, hvor hver km genererer et beløp som doneres til et valgt veldedig formål. I år har vi valgt World Bicycle Relief, og deres arbeid med å bedre transportmuligieter i U-land.

Les mer...

Samspillskontrakt med Bærum kommune for utvikling av Nye Nadderud stadion

Teamutvikling og kompetanse trekkes frem som spesielt avgjørende for utviklingen av Nye Nadderud stadion, en samspillskontrakt mellom Backe Stor-Oslo og Bærum kommune. Dr.techn. Olav Olsen er en av aktørene i teamet sammen med arktitekter og andre rådgivere. 

Les mer...

Prisdryss på BM-dagen på NTNU

Nyskapingsprisen "Den frie tanke" for studenter ved NTNU skal oppmuntre og inspirere potensielle og fremtidige medarbeidere i byggenæringen til å utvikle kreative løsninger som bidrar til og utvikle vårt fagfelt og samfunnet på en god måte. Prisen deles bare ut det året der er verdige vinnere.

Les mer...

Vi er tilstede på BM-dagen 2022

Bygg- og miljødagen (BM-dagen) er et arrangement for studenter, næringsliv og ansatte ved NTNU. BM-dagen arrangeres hver høst, den første tirsdagen i november.

Les mer...

Dr.techn. Olav Olsen godt representert på Norsk Betongdag 2022

Betong - en del av løsningen! Den årlige møteplassen for alle med interesse for betong. Årets Konferansen har fokus på hvordan bransjen gjennom materialutviking, design og smarte løsninger sørger for å fremme et bærekraftig samfunn og bidrar til å løse klimautfordringene.

Les mer...

Velkommen til Marit Reiso ved kontoret vårt i Trondheim

Høsten 2016 åpnet kontoret vårt på Brattørkaia med 3 personer. Siden oppstart har vi hatt en solid vekst både i antall ansatte og forretningsområder. I tillegg til byggeteknisk rådgivning tilbyr vi geoteknisk og miljøteknisk rådgivning, og forsterker nå vår satsning mot havbruksnæringen. Dette gir økt krav til både ledelse og koordinasjon. Det er derfor svært gledelig at Marit Reiso blir en del av ledelsen ved kontoret. 

Les mer...

Stor byggeaktivitet på Ulven

Som en del av den store utbyggingen på Ulven er nå byggingen av Veidekkes hovedkontor offisielt i gang. Prosjektet gjennomføres av Team Veidekke DA som  i tillegg til Dr.techn. Olav Olsen AS, består av Veidekke Bygg Oslo, Bravida Norge, LPO Arkitekter, Multiconsult og Landskaperiet.

Les mer...