Forretningsområder

Aktuelt

Dr.techn.Olav Olsen med innlegg på ICOLD Congress

På ICOLD (International Commission on Large Dams) i juni, var Elisabeth Hovde (Dr. techn. Olav Olsen) invitert for å presentere probabilistisk analyse av dam Reinoksvatn. Denne typen analyser danner grunnlaget for sikkerhetsfaktorer og materialfaktorer i f.eks. Eurokodene, og representerer en ny og alternativ metodikk for påvise sikkerheten ved dammer.

Les mer...

Gang- og turveibru med suksess for nærmiljøet

Griniveien turveibru, i Bærum kommune, har blitt en stor suksess for nærmiljøet. Dr.techn. Olav Olsen prosjekterte brua i 2016/2017. En av de viktigste føringene fra Bærum kommune var å lage en konstruksjon som kunne prefabrikkeres og løftes på plass, og dermed minimere stengning av Griniveien, som har mye trafikk.

Les mer...

Innovasjonspris for ShellDesign

ShellDesign, Dr.techn.Olav Olsens egenutviklede beregningsprogram for armerte betongkonstruksjoner, ble tildelt innovasjonsprisen under HPC/CIC-konferansen i Tromsø 6.-8. mars. Prisen ble tildelt i kategorien «Structural Performance», og juryen omtaler ShellDesign som «neste generasjons beregningsverktøy».

Les mer...

Longyearbyen flyteterminal

Det er besluttet å utvide og forbedre kaikapasiteten i Longyearbyen gjennom etablering av en ny flytekai i betong. Dr.techn.Olav Olsen skal lede prosjekteringen i et oppdrag gitt av Kystverket.

Les mer...

Ti-års jubileum for Svalbard Globale frøhvelv

I forbindelse med jubileet har regjeringen tildelt prosjektet 100 millioner kroner. Dette skal blant annet sørge for at dagens atkomsttunnel inn til Svalbards globale frøhvelv skal byttes ut med en kraftig og vanntett betongkonstruksjon. Målet med utbedringen er at anlegget skal motstå et våtere og varmere klima i fremtiden.

Dr.techn.Olav Olsen AS har bistått Statsbygg i prosjekteringen av en ny og forbedret adkomsttunnel i betong. Tunnelen skal kobles til det eksisterende portalbygget.

Dr.techn. Olav Olsen vant jobben med prosjektering av rehabiliteringen av Frøhvelvet for Statsbygg i mai 2017 sammen med eksperter på alle fagområder fra ECT Elektro, Erichsen & Horgen, NGI, Instanes AS og Snøhetta. Gruppen har utredet ulike løsninger og utarbeidet et forprosjekt basert på anbefalte tiltak, og har nå detaljert ut det beste alternativet.

Adkomsttunnelen til frøhvelvet skal rehabiliteres ved at eksiterende stålrørsløsning erstattes med en tett tunnel i betong. Dette forutsetter fjerning av ca 17 000 kubikkmeter masser. De tilbakefylte massene skal fryses for å reetablere permafrosten. Det gjøres også tiltak for å lede overflatevann bort fra byggegropen og portalbygget. Samtidig etableres det et nytt bygg på området som skal huse tekniske installasjoner. Dette plasseres ca 40 meter bortenfor Portalbygget, bla basert på vurdering av snødrift rundt byggene.

«Det har vært særdeles givende å få være med på å sikre en av verdens største frøbanker» sier Kolbjørn Høyland, direktør for forretningsutvikling og prosjektansvarlig for Frøhvelvet hos Dr.techn.Olav Olsen.

«Prosjekteringsgruppens samlede erfaring fra prosjektering i arktisk klima samt spesiell kompetanse på dimensjonering og utførsel av tette konstruksjoner har vært avgjørende for å komme opp med en løsning som tilfredsstiller brukernes og Statsbyggs strenge kvalitetskrav.  Av spesiell verdi kan også nevnes det tette samarbeidet med Statsbyggs prosjektledelse og den løpende dialogen med Statbyggs driftsorganisasjon i Longyearbyen», sier Høyland.


Se mer om prosjektet på Statsbyggs hjemmeside:

Kontrahering av gruppen; 

Rehabiliteringsprosjektet; 

Les mer...

RIF-stafetten vel gjennomført av ÅF

Vi gratulerer Norconsult med seier i dameklassen K1 - og dermed sikret seg arrangør-rollen for neste års stafett. Tusen takk også til ÅF for supert arrangement og bankett.

Les mer...

Storslått bygg i Ulsteinvik

Vi gratulerer Ulstein kommune med deres storslåtte nye idrettsanlegg, Ulstein Arena. Bygget, som åpnet lørdag 2.desember, er tegnet av arkitektkontoret Lund + Slaatto Arkitekter.

Les mer...

Vellykket modelltesting i Trondheim

OO-Star Wind Floater er et konsept utviklet av Dr. techn. Olav Olsen for flytende vindkraft. Konseptet er et av to som har gått videre i EU-prosjektet Lifes 50+ og er nå i et testprogram som kombinerer bølgeforsøk i Trondheim med vindtunellforsøk i Italia.

Les mer...

Adkomsttunnelen til Frøhvelvet på Svalbard skal rehabiliteres

Dr.techn.Olav Olsen AS har bistått Statsbygg i prosjekteringen av en ny og forbedret adkomsttunnel i betong. Tunnelen skal kobles til det eksisterende portalbygget.

Les mer...

Designmaster ved Kjerag

Dr.techn.Olav Olsen er stolt over å være med på å realisere prosjektet som nå ruver høyt over Lysefjorden. Industridesigner Eva Widenoja står bak det spesielle designet på masten.

Les mer...