header

Dr.techn. Olav Olsen AS - Structural Engineering

The Telegraph building in Oslo resurface

Kongensgate 21 in Oslo, also known as the Telegraph building, and featured as one of the major works in Norwegian architecture, was designed by Arneberg and Poulsson, also known as the City-Hall architects in Oslo.

 

Read more...

Storkontrakt til OO og Niras på E16

Niras Norge skal stå for anbudet til totalentreprisen, og være byggherre-rådgiver på prosjektet. Den nye veien blir cirka 14 kilometer lang, og ordren omfatter to motorveikryss og 13 broer, inkludert to større broer som forventes utført i fritt frembygg.

 

Read more...