header

Dr.techn. Olav Olsen AS - Structural Engineering

Oppstartsmøte for Stad Skipstunnel

De tekniske utfordringene med verdens første tunnel for havgående skip løses. Ingenting får være uprøvd. Latteren sitter løst inne på møterommet «Condeep» hos Dr. Tech. Olav Olsen på Lysaker utenfor Oslo. Det er arbeidsmøte med Kystverket og tenkniske konsulenter.

 

Read more...

Forprosjekt Stad skipstunnel

Kystverket har inngått kontrakt med Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS for utarbeiding av teknisk forprosjekt for Stad skipstunnel. Arbeidet starter opp i februar.

Read more...