header

Dr.techn.Olav Olsen AS - Rådgivende ingeniører konstruksjonsteknikk

Oppstartsmøte for Stad Skipstunnel

De tekniske utfordringene med verdens første tunnel for havgående skip løses. Ingenting får være uprøvd. Latteren sitter løst inne på møterommet «Condeep» hos Dr. Tech. Olav Olsen på Lysaker utenfor Oslo. Det er arbeidsmøte med Kystverket og tenkniske konsulenter.

 

Les mer...

Forprosjekt Stad skipstunnel

Kystverket har inngått kontrakt med Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS for utarbeiding av teknisk forprosjekt for Stad skipstunnel. Arbeidet starter opp i februar.

Les mer...