Dr.techn. Olav Olsen tilbyr idag flere senior geoteknikere, samt nyutdannede sivilingeniører med spisskompetanse innen geoteknikk. Vi har bred erfaring med rådgivning og geoteknisk prosjektering for alle faser i et byggeprosjekt. Fra mulighets-, konseptstudier og konsekvensutredninger til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging. Vi bistår med geoteknisk prosjektering og rådgivning til store og små prosjekter over hele landet og internasjonalt innenfor de forretningsområder vi opererer.

Gjennom våre faste samarbeidspartnere kan vi også tilby gjennomføring av grunnundersøkelser og laboratorietester med datarapport.