Dr.techn. Olav Olsen AS

Postadresse:
Postboks 139, 1325 Lysaker

Tlf: 67 82 80 00
E-post: firmapost@olavolsen.no

Knut-Ola Lunde

Lysaker
Direktør, prosjekter

Olav Weider

Lysaker
Administrerende direktør

Kolbjørn Høyland

Lysaker
Direktør, forretningsområder

Erik Bråtveit Holm

Lysaker
Direktør, teknologi og teknologiutvikling

Anne Katrine Hestad

Lysaker
Administrasjonssjef

Tom Husebye

Lysaker
Personal-/Kvalitets- og IT-sjef

Kirsti Tønnessen

Lysaker
Markeds- og prosjektkoordinator

Sindre Sandbakk

Trondheim
Regionleder Trondheim

Søk blant alle ansatte