Geoteknikk i Dr.techn. Olav Olsen

Dr.techn. Olav Olsen tilbyr geoteknisk rådgivning og prosjektering for alle faser i byggeprosjekter, fra vurderinger av grunnforhold, konseptstudier og reguleringsplaner til samspillsfaser og detaljprosjektering og byggeplassoppfølging. Vi bistår i store og små prosjekter over hele landet og internasjonalt innenfor de forretningsområder vi opererer. 

Alle våre ansatte har spisskompetanse innen geoteknikk og har også erfaring fra bransjerettede forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vi tilbyr typiske oppdrag som:

• Fundamentering av f.eks bygninger og bruer
• Refundamentering
• Peleberegninger
• Bæreevneberegninger og setningsanalyse, og tilhørende tiltak for å ivareta krav til differansesetninger
• Støttekonstruksjoner for byggegroper og andre inngrep, som ulike typer spunt og andre avstivningsmuligheter
• Stabilitetsberegninger, som lokal stabilitet og utredning og dokumentasjon av områdestabilitet
• Byggeplassoppfølging

Gjennom faste samarbeidspartnere tilbyr vi sømløs gjennomføring av grunnundersøkelser og laboratorietester over hele landet. Vi bidrar også med uttrykkninger ved ras og skredhendelser, og med tilhørende vurderinger av sikringstiltak og årsaksforhold.

 

 

 

 

 

 

Vi innehar sentral godkjenning som ansvarlig prosjekterende (RIG) i tiltaksklasse 3 etter plan- og bygningsloven. Alle våre ansatte har spisskompetanse innen geoteknikk og har også erfaring fra bransjerettede forsknings- og utviklingsprosjekter.  Flere av våre rådgivere innen fagområdet har også lang, praktisk erfaring. Kontakt oss gjerne for en innledende diskusjon av geotekniske problemstillinger.