Stor aktivitet på byggeplass - Ulven B4 er i gang!

Publisert: 20. november, 2020

Team Veidekke DA er nå i gang med grunnarbeider på byggetrinn B4 på Ulven. Det skal bygges 182 leiligheter fordelt over 14800m2 BRA på Ulven i Oslo.  Dr.techn. Olav Olsen har ansvar for byggeteknisk og geoteknisk prosjektering.

Team Veidekke DA er et samarbeid mellom Dr.techn.Olav Olsen, Veidekke Entreprenør, LPO Arkitekter, Erichsen & Horgen og Bravida. B4 er det andre byggetrinnet Team Veidekke DA bygger sammen på Ulven. Bygget fundamenteres på utstøpte stålrørspeler og stålkjernepeler. Bærekonstruksjonen består av plasstøpte vegger og etasjeskillere i plattendekker. Heis- og trappsjekter skal glideforskales, noe som gir redusert byggetid for oppføring av råbygget.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt juni 2023. Byggherre er OBOS Ulven AS. Les mer om prosjektet på hjemmesiden til OBOS