Foto: Olav Weider

Vi etablerer oss i Ålesund!

Publisert: 7. februar, 2023

Fra og med 01.02.2023 har Dr.techn Olav Olsen AS tatt over kontorlokalene og medarbeidere etter Ålesundsfirmaet Steinar Trygstad AS. Steinar Trygstad AS var etablert innenfor markedsområder som også dekkes av Dr.techn. Olav Olsen, og med til dels kompletterende tjenester, kompetanse og kundeportefølje.

Selskapets ansatte har bred faglig kompetanse innen byggeteknisk prosjektering og er ledende i Norges innen prosjektering av etterspente dekker. Selskapet har også flere prosjekter for havbruksnæringen og har vært involvert i kaiprosjekter i hele Norge. Medarbeiderne er nå ansatt i Dr.techn. Olav Olsen og vil fortsette å arbeide i de samme lokalene i Breivika Næringspark.

«Vi ser etableringen i Ålesund som et ledd i vår strategi for å styrke vår posisjon i Region Midt Norge og Nord-Vestlandet sammen med vårt kontor i Trondheim. Vi vil med dette styrke vår posisjon mot totalentreprenører i denne regionen innenfor bygg og samferdsel. I tillegg er potensialet stort for å ta en sterkere posisjon inn mot maritim næring, havbruk/akvakultur med en geografisk tilstedeværelse i Ålesund» uttaler Olav Weider, adm.dir. i Dr.techn. Olav Olsen.

PRESSEMELDING