Vi gratulerer Nora R. Fjøsne med Nyskapingsprisen 2020

Publisert: 11. november, 2020

Nyskapingsprisen - DEN FRIE TANKE - deles normalt ut i forbindelse med BM-dagen på NTNU. I år ble prisen delt ut digitalt i forbindelse med årsmøte i Næringslivsringen. Årets pris tildeles Nora R. Fjøsne, for hennes arbeid med å analysere hydrologiske, tekniske, økonomiske og miljømessige forhold omkring "Retrofitting" av eksisterende vannforsyningsdammer til vannkraftproduksjon.

Dr.techn. Olav Olsens nyskapingspris for studenter ved NTNU til fremme av kreative og verdiøkende løsninger, beregningsmetoder og prosesser samt kvalitet og faglig dyktighet.

«Prisen skal oppmuntre og inspirere potensielle  medarbeidere i bygge-næringen til å utvikle kreative løsninger som kan bidra til å utvikle vårt fagfelt og samfunnet på en god måte»

Komiteen begrunner bl.annet utvelgelsen med følgende:

Rent vann og ren energi er svært viktig for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Rent vann og ren energi er to av FN sine 17 bærekraftsmål og er en viktig del av hovedmål 9) Industri, innovasjon og infrastruktur mht. infrastruktur for produksjon og distribusjon av vann og energi . Rent vann og ren energi er også svært viktig for flere andre bærekraftsmål som hovedmål 3) God helse og livskvalitet, 9) Industri, innovasjon og infrastruktur og 11) Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Ifølge statistikk fra International Commission on Large Dams (ICOLD) er jordvanning den vanligste funksjonen for dagens dammer, mens vannkraft kun produseres ved 27% av dammene. Dette viser at det et betydelig potensiale for bruk av eksiterende vanndammer og infrastruktur for ombygging til produksjon av fornybar energi. Årets vinner av nyskapingsprisen har analysert hydrologiske, tekniske, økonomiske og miljømessige forhold omkring «retrofitting» av eksisterende vannforsyningsdammer til  vannkraftproduksjon. Studiet som er en radikal ny ide for utbygging av fornybar energi basert på eksisterende infrastruktur, er gjennomført med høy faglig kvalitet og er tverrfaglig. Studenten har gjennomført arbeidet med bruk av «state-of-art» modellverktøy ved å etablere en «digital tvilling» av det aktuelle nedbørfeltet. Studenten har benyttet inspirasjon hun har fått fra utvekslingsopphold. Det er en internasjonal journalartikkel og et konferansepaper basert på resultatene fra studiene.

Tittel på oppgaven: «Demonstrating the retrofitting potential of non-powered dams for hydropower production».

Veileder for oppgaven var Tor Haakon Bakken som er Professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk. ​

Prisen er på 25000 kroner og Nora forteller at hun skal bruke pengene til studietur til Spania og besøke de dammene hun beskriver i oppgaven sin.

Vi ønsker Nora lykke til videre med studiene og studietur til Spania :-)