Aktuelt

Er du vår nye kollega på Elektro eller VVS/VA?

Vi søker flere engasjerte og initiativrike seniorer innen fagområdene RIV og RIE. Vi utvider organisasjonen med våre kollegaer fra Moe Norge og ønsker å videreutvikle bedriften innen fagfeltene Elektro og VVS/VA.  De vi søker vil sammen med leder for forretningsområdet bidra til å videreutvikle kompetanse og prosjektgjennomføring innen fagområdet. 

Les mer...

Rehabilitering av dam Vasshella i Solbergvassdraget

Dam Vasshella i Solbergelva i Drammen kommune skal rehabiliteres. Vannet er en populær badeplass for lokalbefolkningen og nå skal også selve dammen åpnes for badegjester. Murdammen ble opprinnelig bygget i 1912-1913 som inntaksdam til Solberg Spinderi. Det ligger tre andre murdammer oppstrøms dam Vasshella som heter Nerdammen, Mellomdammen og dam Solbergvannet. 

Les mer...

Reinsvoll kryssingsspor på Gjøvikbanen

For å øke frekvensen for regiontog mellom Oslo S og Gjøvik skal Bane NOR etablere nytt kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon. For å kunne realisere timesdrift er det nødvendig å bygge to sideplattformer og dermed oppstår et behov for en planfri kryssing for passasjerer.

Les mer...

Dr.techn. Olav Olsen blir multidisipline

Høsten 2020 ble Dr.techn. Olav Olsen AS (Olav Olsen) en del av Artelia Group, et ingeniørselskap med tilstedeværelse i 40 land, over 6000 ansatte og hovedkontor i Frankrike. Artelia eier også det danske rådgiverselskapet MOE.  Som en naturlig utvikling av samarbeidet vil nå MOE’s rådgivere i Norge inngå i den daglige driften og dermed utvide Olav Olsens tjenestetilbud med Elektrofag, VVS, miljø- og energiteknikk.

Les mer...

Jordal Amfi nominert til internasjonal prestisjepris

Nylig ble det kunngjort at Jordal Amfi er nominert til den prestisjefulle arkitektprisen Prix Versailles. I kategorien "Arkitektur for idrett" er hockeyarenaen i Oslo plukket ut sammen med 6 andre kandidater.

Les mer...

Rådgiverbransjen har gitt mersmak for våre flotte sommerjobbere

Denne uken var siste uke for våre 11 sommerjobberne som alle har gjort en super innsats og bidratt i store og små oppdrag innenfor våre forretningsområder. Nå står videre studier for tur, men først et lite tilbakeblikk på sommeren 2021 på Lysaker og i Trondheim. 

Les mer...

Vi gratulerer Bærum kommune med det flotte svømmeanlegget på Rud

Anlegget, som er Norges første BREEAM-NOR sertifiserte badeanlegg ble mandag denne uken overrakt Bærum kommune. Anlegget har i en periode vært i bruk for konkurransesvømmerne, men nå er det store 50-meters bassenget (eneste i sitt slag i Asker og Bærum)  og terapi basseng åpnet for publikum.

Les mer...

FiberCon - Fiberarmerte betongkonstruksjoner kan gi betydelig klimagassreduksjon og verdiskaping.

Dr.techn. Olav Olsen AS har, sammen med et bredt sammensatt konsortium med aktører fra hele betongnæringen, etablert et forskningsprosjekt innen bruk av fiberarmert betong i bærende betongkonstruksjoner. Deltagelsen spenner fra fiberleverandører, via betongprodusenter og betongelementprodusenter til utførende, rådgivere og forskere.  Hovedmålet til FiberCon er å sikre en verdiskapning for norsk næringsliv tilsvarende NOK 500 mill, og samtidig oppnå en reduksjon av klimagassutslipp på 35 % innen år 2030. Dette skal gjøres ved optimal prosjektering og utførelse av fiberarmerte betongkonstruksjoner. For å nå målet må alle aktører som er involvert i betongprosjekter bidra.

Les mer...
« Forrige 1 2 3 4 ... 6