header

KS, HMS og Miljø

Del: 

Firmaets styringssystem

Styringssystemet til Dr.techn.Olav Olsen AS er basert på kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og OHSAS 18001. Selskapet er sertifisert iht. kravene for Miljøfyrtårn og av DNV for NS-EN ISO 9001:2008. Styringssystemet dekker også alle krav iht. internkontrollforskriften.

Dr.techn.Olav Olsen AS er en godkjent leverandør i Achilles Joint Qualification System (JQS) for offshore industrien, Sellihca, Nordic Utility Pre-qualification System, Startbank for bygg og anleggsbransjen, samt TransQ leverandørdatabase for jernbane.

Dr.techn.Olav Olsen AS har sentral godkjenning fra Statens Bygningstekniske Etat innen 9 områder av høyeste klasse(3).  For å få denne godkjenningen må selskapet dokumentere sitt styringssystem innen kvalitetssikring og helse/sikkerhet/miljø system i samsvar med krav fra Statens bygningstekniske etat. Firmaet har idag 25 RIF-godkjente rådgivere.