header

BIM

Del: 

Building information modeling

Dr.techn.Olav Olsen benyttet 3D første gang i forbindelse med byggprosjektering på midten av 1980 tallet. Våre store offshore prosjekter på 90 tallet: Troll, Heidrun, Sleipner og Draugen ble alle prosjektert i 3D med BIM funksjonalitet, flere år før dette begrepet ble lansert. Det at vi har prioritert å ligge i forkant på disse områdene, gir oss i dag full uttelling i form av suksess på større offshore- og byggprosjekter der alle fag bruker verktøyene, og dette resulterer i et minimum av feil på byggeplass.  I de siste årene har vi prosjektert flere offshoreprosjekter med BIM, blant annet MPU Heavy Lifter og Sakhalin plattformene, og vi har i disse enten hatt rollen som 3D/BIM koordinator eller vært sterkt involvert i denne funksjonen.

Vår bruk av 3D/BIM modellering startet som et aktivt verktøy primært brukt på offshore prosjekter selv om vi også prosjekterte Oslo City for Selmer ved hjelp av disse verktøyene allerede tidlig på 80-tallet.  Erfaringene våre fra offshore prosjekter overføres nå mer og mer til landbaserte byggeprosjekter der vi de siste 5-6 årene har økt vår kompetanse innen 3D modellering og foretatt en evaluering av software, arbeidsmetodikk og muligheter for økt verdiskaping ved å ta i bruk denne gjennomføringsmetoden.

Dette har vi gjort gjennom praktisk bruk av 3D i prosjekter av varierende størrelse enten direkte som underlag for tegningsproduksjon, eller for kvalitetssikring av kompliserte strukturer. I så måte har Tjuvholmen prosjektet vært banebrytende for oss. I landbaserte prosjekter hvor vi har benyttet 3D modellering/BIM har våre modeller av byggets bærestruktur vært presentert med stort hell i avklaringsmøter med arkitekt og byggherre i tidlige faser.

I tillegg er flere mindre prosjekter gjennomført delvis i 3D. Lørenskog kulturhus er gjennomført i 3D i skissefasen, og med bruk av 3D for vanskelig knutepunkter.

Følgende prosjekter gjennomføres eller har blitt gjennomført som BIM/3D prosjekter hos oss de siste tre år:

  • Nytt Hovedanlegg for Arcus, forprosjekt
  • Høyskolen i Oslo sykepleierutdanningen (Statsbygg)
  • Idrettshøyskolen i Oslo (Statsbygg)
  • Nytt utstillingsveksthus på Tøyen (Statsbygg)
  • Lambertseter Miljø-senter
  • Metro trinn 2 (boligbygg)
  • Maridalsporten (boligbygg)