header

Konstruksjonsteknologi

Del: 

Teknisk spisskompetanse på marine- og landbaserte konstruksjoner

Bredt oppdragsspekter
Dr.techn.Olav Olsen engasjerer seg i dag i et bredt oppdragsspekter, fra marine installasjoner til bygg og idrettsanlegg.

Tyngre konstruksjoner
Tyngre betongkonstruksjoner som bruer, kaier, industrianlegg og offshore betongplattformer har vært firmaets spesielle kjennetegn og varemerke.

Spisskompetanse
Utover generell konstruksjonsteknologi er det opprettholdt betydelig spisskompentanse innen områdene konstruksjoner, materialer og hydrodynamikk.

Nært samarbeid på prosjekter
Vi samarbeider tett med arkitekter, kunder og utviklere i alle prosjektfaser.