header

Samferdsel

Del: 

Med et økende engasjement de senere år har, har prosjektering av bruer siden etableringen i 1962 vært en naturlig del av Dr.techn. Olav Olsens virksomhet. I den senere tid har firmaet vært involvert i utvikling av nye konsepter for bruer både i luft og i vann.

 

Firmaet har en unik bakgrunn fra utvikling av røbrukonsepeter, og har gjennomført en lang rekke studier for rørbrukrysninger i og utenfor Norge, senest over Sognefjorden for ny fergefri E39. Forening av estetikk og rasjonalitet har vært rettesnor i vår bruprosjektering. Firmaet har selektivt fokusert på bruprosjekter hvor vi kan utnytte effektive bæresystemer, utvikling innen materialer og byggemetoder for å skape elegante og innovative bruløsninger.

 

Evnen til å kombinere optisk kvalitet og kostnadseffektivitet er bakgrunn for at firmaet har scoret høyt i designkonkurranser. Vi utfører prosjektering for ulike typer bruer og andre samferdselsrelaterte konstruksjoner som tunnelportaler, kulverter og støttekonstruksjoner. Oppdrag utføres både for brueiere og entreprenører.

 

 

 

Våre rådgivningstjenester omfatter:

  • Konseptutvikling og utredninger
  • Forprosjekt
  • Byggeplaner og konkurransegrunnlag
  • Inspeksjon
  • Rehabilitering

Dr.techn. Olav Olsen har inngått strategiske allianser for også å kunne tilby mer integrerte rådgivertjenester innen tverrfaglig veg- og baneprosjekter. Sammen med våre partnere kan vi tilby planleggings-, prosjekterings-, anbuds- og oppfølgingstjenester for større parselloppdrag.