header

Havner og industrianlegg

Del: 

Dr.techn.Olav Olsen har lang erfaring med prosjektering av kyst- og havnekonstruksjoner. Vi bistår med planlegging av havneområder, utforming av farleder, design av kaier, moloer og andre havne-konstruksjoner. I tillegg assisterer vi i prosjekter der man ønsker å fundamentere nybygg i randsonen mellom land og vann.

Ved å benytte erfaring fra offshore og industri har vi også mulighet til å bistå med konseptutvikling og prosjektering av utradisjonelle konstruksjoner i kystsonen, og har spisskompetanse på flytende konstruksjoner i tøft miljø.

 

 

 

NYTT FAGOMRÅDE - HAVNEANALYSER

For et år siden begynte vår avdeling for Havner og Industrianlegg og videreutvikle sin kompetanse innen hydrodynamikk. Dette omfatter blant annet bølgeanalyser, strømanalyser og sediment transport. Vi har allerede fått mye erfaring og nye medarbeidere slik at vi kan tilby våre kunder en konkurransedyktig tjeneste innen dette fagområdet.

 

Statistisk behandling av data

En viktig del av grundig vurdering av bølgeuro er å fastsette de riktige bølgeforholdene knyttet til bruk av en gitt infrastruktur. Dette gjøres ved å prosessere tilgjengelige bølge-, flom- og vinddata med velkjente prosedyrer, begge for ekstreme og gjennomsnittlige forhold. 

 

Bølgeforplantning
 
For bølgeforplanting bruker vi velkjente spektral og tidløsende bølgemodeller: SWAN (Simulating WAves Nearshore) og SWASH (Simulating WAves till SHore). 
 
Med disse kan vi modellere bølgerefraksjon, diffraksjon, refleksjon og ikke-lineær bølge interaksjon. 
 
Studiene omfatter vurdering av ekstreme og operative bølgeforhold, analyse av bølgeforhold for dimensjonering av f.eks brukar, vurdering av tiltak eller planlegging av strategisk plassering av nye moloer og deponier.
 
 
 
 
 
 
 Strømanalyse og sandvandring
 
Strøm og sandvandring er også blant kompetanseområdet vi kan tilby våre kunder. Vi benytter programvare fra Delft University of Technology for dette.
 
Modellen kan også benyttes for å simulere elveflom og vurdere flomrisiko.
 
I tillegg kan modellen estimere sedimenttransport i forskjellige scenarioer. 
 

 

For mer info se kontaktdetaljer øverst til høyre på siden.