header

Dammer og vassdrag

Del: 

Komplett rådgiver innen damsikkerhet

Dr.techn. Olav Olsen har et unikt fagmiljø med solid fagkompetanse innen dammer og vassdrag.  Firma tilbyr prosjektering og revurdering i klasse 1 - 4 i alle NVEs fagområder:
 

      I.  Betongdammer

     II.  Fyllingsdammer

    III.  Luker og rør

    IV.  Flomberegninger

     V.  Dambruddsbølgeberegning

 

Mer informasjon finner du her: Link til produktark

 
    
Alle foto: Dr.techn.Olav Olsen AS