header

Om selskapet

Del: 

Dr.techn.Olav Olsen er et uavhengig byggeteknisk og marinteknisk rådgiverfirma som er engasjert i konseptstudier og detaljprosjektering av både offshore og landbaserte konstruksjoner. Vi er rundt 90 ansatte idag og holder til på Lysaker utenfor Oslo. Dr.techn.Olav Olsen er et aksjeselskap, hvor de ansatte eier den største del av aksjene. 

  • Strukturell teknologi i praksis
  • Innovasjon og design
  • Konseptutvikling
  • Konstruksjonsteknisk prosjektering
  • Verifikasjon og modifikasjon
  • Problemløsing

Vår tekniske bemanning er bredt sammensatt med hensyn på spisskompetanse og erfaring og består av erfarne senior rådgivere, yngre ingeniører og sivilingeniører samt tekniske tegnere. Ved behov vil også prosjektteamet benytte seg av spesialrådgivere fra egne rekker eller eksternt