header

Historie

Del: 

Avanserte konstruksjoner i mer enn 50 år!

Dr.techn.Olav Olsen er et uavhengig byggeteknisk og marinteknisk rådgiverfirma som er engasjert i konseptstudier og detaljprosjektering av både offshore og landbaserte konstruksjoner.

Selskapet ble stiftet i 1962

Med fokus på teknisk utvikling er firmaets ekspertise basert på en rekke forskning og utviklingsprosjekter, rådgivningsoppgaver og prosjektarbeide innen firmaets forretningsområder. Firmaet har derfor en vektig base av spesialisert ekspertise utover tradisjonell byggeteknikk.

Firmaets grunnlegger Olav Olsen ble selv tildelt den prestisjefylte FIP medaljen og Gustave Magnel Golden Medal, samt æresmedlemskap i den Norske Betongforening. Hans sønn, Tor Ole Olsen,  var firmaets leder i 15 år, og bidro til en betydelig vekst og utvikling av selskapet. Dr.techn.Olav Olsen AS ledes idag av Olav Weider.