header

Arbeidsmiljø

Del: 

 

Vi er et firma som tradisjonelt har lagt vekt på arbeidsglede og trivsel for våre medarbeidere. Firmaet arbeider innen en kunnskapsbasert og personavhengig bransje hvor vi ikke kommer noen vei uten dyktige og idérike ingeniører. Sentrale emner i vår bedriftsfilosofi er etterspurt kompetanse og god økonomi. Vi har dyktige og stabile medarbeidere.  Firmaets fagpersonell består av yngre og senior sivilingeniører og ingeniører samt tekniske tegnere. Utviklingen av våre medarbeidere står i sentrum for vår forretningsutvikling, og forholdene er lagt til rette for fortsatt læring gjennom hele det yrkesaktive livet.

 

I firmaet som helhet avholdes regelmessige fagtreff og studieturer der faglige oppdateringer og kunnskaps- og erfaringsutvekslinger finner sted. I tillegg til dette oppdateres fagpersoner ved deltagelse på eksterne kurs innen sine fagfelt.

Firmaet ser det som viktig og utvikle sine medarbeidere, og oppsøker muligheter til å gjennomføre dette. Som en del av denne prosessen søker vi å få våre rådgivere RIF-godkjent så tidlig som mulig.  I øyeblikket har firmaet  28 RIF-godkjente rådgivere.