header

Kontaktpersoner

Administrerende direktør

Olav Weider

E-post: owe@olavolsen.no

Telefon: +47 90189024

Download vcard

Direktør, forretningsområder

Kolbjørn Høyland

E-post: kh@olavolsen.no

Telefon: +47 91617273

Download vcard

Direktør, prosjekter

Jon Børge Stette

E-post: jbs@olavolsen.no

Telefon: +47 91511379

Download vcard

Direktør, teknologi og teknologiutv.

Erik B. Holm

E-post: ebh@olavolsen.no

Telefon: +47 41210295

Download vcard

Administrasjonssjef

Anne Katrine Hestad

E-post: akh@olavolsen.no

Telefon: +47 91663930

Download vcard

Personal- og kvalitetssjef

Tom Husebye

E-post: thu@olavolsen.no

Telefon: +47 93407900

Download vcard

Markeds- og prosjektkoordinator

Kirsti Tønnessen

E-post: ktv@olavolsen.no

Telefon: +47 93206647

Download vcard