Høy aktivitet på forskningsfronten

Publisert: 1. February, 2019

Dr.techn. Olav Olsen har et kontinuerlig fokus på forskning, utvikling og innovasjon. I tillegg til våre interne utviklingsaktiviteter, er vi til enhver tid involvert i et antall forskningsprosjekter, enten i nasjonale programmer gjennom Norges Forskningsråd eller internasjonale programmer slik som Horizon2020 (EU).

Det er antagelig veldig få tilsvarende selskap som har den samme innsatsen på FOU, den utgjør over 6% av vår årlige omsetning.

I vedlagte pdf finner du mer informasjon om noen av prosjektene

For mer informasjon om prosjektene, kontakt Direktør teknologi og teknologiutvikling, Erik B. Holm, mailadresse: ebh@olavolsen.no