Mange hundre års erfaring og et spesielt godt arbeidsmiljø blir satt pris på!

Publisert: 9. April, 2021

Tidligere i mars i år ble 12 av våre dyktige kollegaer tildelt Norges vels medalje for lang og tro tjeneste. Medaljen er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 25 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. 

Hva gjør at noen ønsker å være i samme jobb i tiår etter tiår, og ikke ønske seg en annen arbeidsgiver? For noen var det nok tilfeldigheter som gjorde at man havnet akkurat hos Dr.techn. Olav Olsen, for andre var det selvfølgelig, men også tilbake på 70-tallet ble skarpe hoder med spesiell og ettertraktet kompetanse sporet opp av datidens hodejegere. 

En som definitivt hører til sistnevnte kategori er Kjell Fiskum. Allerede på 70-tallet var selskapets grunnlegger Olav Olsen og hans team noen av pionerene til å ta ibruk databehandlig i prosjekteringsarbeidet, og hadde en uredd holdning til nytenking, og Kjell, som var utdannet på Høgskolen (NTNU) og dataekspert var en meget ettertraktet medarbeider. "Ville han begynne hos Dr.techn. Olav Olsen?" Beslutningen var ikke vanskelig, og Kjell har gjennom hele sin arbeidskarriere i selskapet vært en nestor i utviklingen av dataprogrammering, produkter og innovative løsninger. På spørsmål om hvorfor Kjell valgte å bli i Olav Olsen så lenge kommer svaret raskt: "Selskapets evne og vilje til nytenking, og uendelige muligheter for de som ønsker det". Kjells kommentar støttes av samtlige medaljekandidater og gode kollegaer, høyt kompetansenivå og uendelige muligheter trekkes frem som en klar årsak til at man blir i selskapet. Kolbjørn Høyland, idag direktør for forretningsområder, og mer enn 35 års fartstid i Olav Olsen, trekker spesielt frem et veldig godt arbeidsmiljø og "åpne dører", gode diskusjoner og korte veien til beslutninger som årsaker til at han har valgt Olav Olsen som sin arbeidsgiver i mer enn 30 år og ser fortsatt store utviklingsmuligheter og vekst for selskapet. 

Vi har nevnt Olav Olsen som firmaets grunnlegger, og det lå selvfølgelig i kortene at hans sønn, Tor Ole Olsen, en dag skulle overta selskapet. Han startet som sommerjobber i 1975, og har i flere tiår ledet selskapet og jobbet med store og viktige prosjekter. Tor Ole var naturligvis også en av medaljemottagerne, og jobber fortsatt som spesialrådgiver i selskapet. 

Selve medaljeutdelingen ble noe krympet ihht strenge smittevernstiltak, men det ble allikevel en fin samling med vakker sang fra Anna Holm, lettere bevertning og selvfølgelig anledning til mimring og mange gode historier fra ulike tiår fra alle som deltok. 

 

Les mer om Medaljen her