Kan den norske dugnadsånden passe inn i tunge internasjonale bransje- og fagmiljøer?

Publisert: 7. March, 2019

Ja, det mener en engasjert og entusiastisk Tor Ole Olsen i Dr.techn.Olav Olsen. Presidenten i fib ønsker mer åpenhet, mer innovasjon og tettere samarbeid mellom teori og praksis. Etter 2 år som Deputy President tok han 1.januar i år over det prestisjetunge vervet som president i den internasjonale betongforeningen – fib (Fédération International de Béton) 

Der vil han i en to års periode lede organisasjonen med medlemmer fra 45 forskjellige nasjoner, gjennom de utfordringer og endringer som bransjen generelt står overfor, men også i forhold til endrede myndighetskrav med hensyn på miljø-, sikkerhets- og kostnadseffektive byggeprosjekter.

fib ble dannet i 1998 etter sammenslåing av CEB og Fip, to betong-organisasjoner fra det tidlige 1950-tall. fib’s slagord har siden etableringen vært: “A brigde between research and practice”, og dette ønsker Tor Ole å forsterke gjennom tettere samarbeid mellom medlemmene i organisasjonen. Dugnadsånden er kjent for oss nordmenn, men må presenteres og innarbeides i de mange land som er representert i fib.  Å lede en dugnadsgjeng kan være svært krevende, sier Tor Ole. For ingen får jo betalt, du kan ikke sparke noen, og umiddelbare resultater kommer kanskje heller ikke så lett frem.  Alle vet at det er en god følelse når man lykkes sammen med noe, også kan vi heller lære av hverandre og utveksle kompetanse og forskningsresultater, slik at vi sammen blir sterkere.  Tor Ole sier også at han ønsker å videreføre sin forgjenger, Hugo Corres’ arbeid med å fremme yngre krefter, i organisasjonen og i de mange medlemslandene.

Når fib Symposiet  med temaet: «Innovations in materials, design and structures», åpner i Krakow i mai, viser organisasjonen både vilje og evne til å koble forskning og praksis ved å ta i bruk smarte, innovative og miljøvennlige løsninger som kommer til nytte i praksis.

Olav Weider, administrerende direktør i Dr.techn.Olav Olsen, sier følgende om Tor Ole Olsen sitt verv: «Det er en stor anerkjennelse både av Dr.techn.Olav Olsen AS som ledende eksperter innen betong-konstruksjoner, og av Tor Ole personlig når han nå har overtatt som president i fib. fib er en viktig aktør og et viktig internasjonalt nettverk både teknisk og kommersielt.  Jeg vil også takke Norsk Betongforening som har støttet Tor Oles kandidatur.»
 

Tor Ole Olsen er utdannet sivilingeniør fra University of Toronto, Canada, med lang ledererfaring på toppnivå, selskapsdrift og forretningsutvikling. Deltagelse i faglige foreninger, nasjonale og internasjonale i mange år. Solid erfaring med marine og landbaserte konstruksjoner: konseptutvikling, konstruksjon, design. Han har vært formann i Norsk Betongforening, styreleder i næringslivsringen ved NTNU, og innehar en rekke utmerkelser og verv innen bransjen. Tor Ole Olsen er sønn av selskapets grunnlegger, Olav Olsen, og var i perioden 1996 – 2011 firmaets direktør.