Bli kjent med vår bærekraftstrategi

Publisert: 8. March, 2023

Vi ønsker at vår virksomhet skal være bærekraftig og bidra til det grønne skiftet som er nødvendig for å bevare livsdyktighet for fremtidige generasjoner.

I vårt arbeid som rådgivende ingeniører vil vi derfor synliggjøre vårt ansvar ved å utvikle nye kompetanser, tjenester og produkter som får større betydning i det grønne skiftet, og skaper verdi for våre kunder og for samfunnet. Våre styrker kombinert med våre kjerneverdier - Kompetanse, Verdiskapning og Engasjement, vil sammen sikre at vår innsats bidrar til felleskapets beste i størst mulig grad.

 

I siste versjon av vår bærekraftstrategi kan du lese mer om hvordan vi daglig jobber målrettet med disse utfordringene.