3 store entreprenører med sine rådgiverteam skal kjempe om milliardkontrakt

Publisert: 4. March, 2021

Dr.techn. Olav Olsen er sammen med et større rådgiverteam og entreprenør Impresa Pizzarotti prekvalifisert til delstrekning Strand - Ramstadsletta i den store utbyggingen av Vestkorridoren på E18. 

Rådgiverteamet består av Ing.Rasmussen & Strand, MOE, Olav Olsen, SWS Engineering og den italienske entreprenørkjempen Impresa Pizzarotti. På denne strekningen skal det bygges helt ny E18 med 6 felts vei,  samt endringer i lokalvegsystemet i Høvikområdet. Entreprisen inneholder både tunnel og dagsone, opplyser byggherren.

I kontrakten inngår også bygging av Ramstadsletta bru over E18 og bygging av Høviktunnelen, delvis i berg og delvis som betongtunnel. Videre omfattes vanntett trau ved Ramstadsletta, støttemurer langs E18 og elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr. Statens vegvesen, som er byggherre anslår en verdi på kontrakten på 2 mrd. NOK,  og skal etter planen tildeles primo 2022.

Tilbudsfasen, som er honorert, løper frem til november 2021. Dr.techn. Olav Olsen vil her bistå teamet med prosjektering av konstruksjoner og byggegrop i dagsonen på Ramstadsletta. Oppdraget omfatter også geoteknisk prosjektering på fundamentering av konstruksjoner, spunt og tetting av byggegrop.