Engasjert ordfører på besøk på Lysaker

Publisert: 13. February, 2019

Bærum kommune er en foregangskommune når det gjelder bedriftsnettverk og næringsklynger, og som et ledd i kommunens næringsplan, er bedriftsbesøk en god anledning for å gjøre seg kjent med de ulike bransjene innenfor næringslivet i kommunen. Kommunen er ledende når det gjelder innovasjon i offentlige anskaffelser, derfor er bedriftsbesøk svært viktig for å danne en god plattform for dialog og kompetanseutveksling.

Møtet startet med en presentasjon av Dr.techn.Olav Olsen, ved adm.dir. Olav Weider og delegasjonen fikk videre møte flere prosjekt selskapet er involvert i, blant annet den nye svømmehallen på Rud som vi prosjekterer for Bærum kommune i sammarbeide med NCC, flytende offshore vindprosjekter, innovative konstruksjoner for oppdrettsnæringen, spenstige fjordkrysningsprosjekter for ferjefri E39, og en kort brief om hvordan vi kan regne på forventet levetid for verdens høyeste flyttbare konstruksjon, Troll A-plattformen.

"For oss som politikere og representanter for offentlig sektor,  er det avgjørende for en god dialog, og bli kjent med hverandre, og vite om hverandre", sa ordfører Lisbet Hammer Krog om hvorfor de ønsker å besøke bedriftene ute i kommunen.  Bedriftsbesøkene er en flott arena nettop for gjensidig forståelse og kompetanseutveksling.

"Vi satt stor pris på at Bærums ordfører tok seg tid til å besøke oss i dag" sier administrerende direktør Olav Weider, og oppsummerte besøket slik:  «Som høykompetansebedrift er vi avhengig av å tiltrekke oss høyt kvalifiserte arbeidstakere for å kunne gjennomføre krevende prosjekter.  Vi erfarer at vi i vårt rekrutteringsarbeid drar nytte av å være lokalisert i en attraktiv og veldrevet kommune med mange kvaliteter og tilbud. Dynamikken i klyngen av bedrifter med til dels verdensledende kompetanse innen offshore, maritim, engineering osv er også en viktig del av å opprettholde konkurransekraften.  Kort sagt tror vi at det gode samspillet mellom kommunen og næringslivet er en vinn-vinn situasjon.» 

På bilde til venstre: Kolbjørn Høyland, direktør forretningsområder, Olav Weider, administrerende direktør, Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krog, Tore Gulli, næringssjef i Bærum og Ane Maria Haug Mjaaseth, leder for Bærums Næringsråd