Vi tar sikkerhet på alvor!

Publisert: 10. May, 2022

Sikkerhet på byggeplass er en selvfølge, men også i vårt daglige virke som rådgivere for bygg- og anleggsbransjen, er vårt ansvar for trygg prosjektering gitt i leveransen. Vi må alltid tenke sikkerhet. 

Gjennom hele uke 19 skal vi fokusere på sikkerhet både på byggeplass og arbeidsplasser. Vi har faglunsjer, interne presentasjoner med sikkerhet som tema, vi har førstehjelps- og hjertestarterkurs, og utdeling av nytt sikkerhetsutstyr ihht ny forskrift,  sier prosjektdirektør Knut-Ola Lunde. Han understreker viktigheten av dette i alle oppdrag uavhengig av innhold, geografisk plassering og størrelse.

«Vi er ansvarlige for å tenke sikkerhet i utførelsesfasen for det vi prosjekterer. Vi observerer desverre fra tid til annen uheldige hendelser i bransjen som skyldes dårlig eller mangellfulle vurderinger mhp sikkerhet.,  Sikkerhet må aldri gå på bekostning av hensynet til kost og tid»  avslutter Lunde.