Reinsvoll kryssingsspor på Gjøvikbanen

Publisert: 8. September, 2021

For å øke frekvensen for regiontog mellom Oslo S og Gjøvik skal Bane NOR etablere nytt kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon. For å kunne realisere timesdrift er det nødvendig å bygge to sideplattformer og dermed oppstår et behov for en planfri kryssing for passasjerer.

Dr.techn. Olav Olsen (OO) har sammen med firma Niras, vært med helt fra start og utarbeidet teknisk plan, detaljplan og byggeplan for BaneNOR. Etter flere runder med vurderinger av ulike løsninger ble det valgt å detaljprosjektere en overgangsbru med trapp og heis på begge sider. For å ta best mulig hensyn til det eksisterende stasjonsmiljøet bygges overgangsbruen i limtre og kles inn med kombinasjon av glass og tre. Bæresystemet utføres som et fagverk i limtre med et 16,5 meter langt spenn.

I tillegg til overgangsbruen har OO sammen med Niras også prosjektert 2x220 meter med betongplattformer og et teknisk hus.
Anleggsarbeidene startet opp i april 2021.

 

PEAB med Moelven som underleverandør er godt i gang med arbeidet og brua ble løftet på plass 16.august. Planen er at den nye stasjonen med sikringsanlegg og nye plattformer skal tas i bruk i desember 2022. 

I denne videoen fra BaneNor kan du se innheising av overgangsbrua.