Dr.techn. Olav Olsen har signert kontrakt med SAREN B.V. for Arctic LNG 2

Publisert: 21. August, 2020

Dr.techn.Olav Olsen (OO) signerte tidligere i år kontrakt med SAREN B.V. for ingeniørtjenester knyttet til verdens største LNG GBS. GBSene som skal bygges er en del av tre LNG tog med en kapasitet på 6.6 mtpa LNG hver og minst 1.6 mtpa kondensat.

OO bidrar med detaljprosjektering av betong GBSer, i tillegg til oppfølging på byggeplass. Arbeidet utføres med et integrert team i Paris og Moskva, med støtte fra kontoret i Norge.

OO sitt omfang dekker konseptevalueringer, lineær og ikke-lineære elementmodellanalyser, is og bølgelastberegninger og selve prosjekteringen av betongkonstruksjonen. Utfordringer knyttet til strenge tetthetskrav for lagertankene og kapasitetsberegninger av ulykkeslaster har også vært løst.

På tross av spredningen av COVID-19, og nødvendige smittevernstiltak har OO sitt bidrag til prosjektet fortsatt uten stopp, selv om prosjektteamet nå er lokalisert i sin helhet i Norge.

Se den opprinnelige PRESSEMELDINGEN fra Novatek.