Her seiler Oasis of the Seas under Nordfjordbrua!

Publisert: 11. February, 2021

E39 går gjennom Stad og Gloppen kommune og krysser fjorden med fergeforbindelse mellom Anda og Lote. Gloppen og Stad kommune har sammen med selskapet Nordfjordbrua AS og næringslivet i regionen i mange år jobbet med planer for en ferjefri kryssing.

Dr.techn. Olav Olsen i samarbeid med Prodtex og Norconsult har utført et konsept-/skisse prosjekt som vurderte hele mulighetsrommet for kryssing av fjorden; hengebru, skråstags- og flytebru, rørbru, senketunnel og undersjøisktunnel med et bredt perspektiv i konseptutviklingen for å identifisere alle relevante konsepter for en fast forbindelse. Det er en grunnleggende forutsetning for prosjektet at det skal være selvfinansierende ut i fra det som er dagens situasjon med kostnader til fergedrift og brukerbetaling. Vi anbefaler lav flytebru med skipskanal. En flytebru utgjør en rasjonell krysningsløsning, spesielt når den kan frikobles fra seilingsløpet og utføres med lav frihøyde. Prinsippet med å skille seilingsløpet fra flytebrua er utnyttet ved begge eksiterende flytebruer i Norge. Her kombineres en lav ende-forankret flytebru med seilingshøyde for mindre skip med utsprengt kanal og bevegelig bru på Anda for passering av store skip. Ytterligere vurderinger og tilpasninger vil kunne avklares i den planlagte oppdateringen av Kommunedelpanen med kanal gjennom Andaneset.

Etter skisseprosjektet ble det gjennomført en konseptvalgutredning med fokus på å belyse konsekvenser for skipstrafikk. November 2020 ble det gjennomført simulatorseilaser gjennom sambandet ved Offshore Simulator Center (OSC) i Ålesund. Tilstede var bruingeniører, loser, farledespesialister, nautikere og fagkomptanse på bro. Formålet med seilasen var å få innspill fra et maritimt perspektiv for å optimere løsningsforslaget til kanalen. Det ble gjennomført i alt 8 simuleringer både med og mot leden, med forskjellig styrke og retning på vinden. Skipet som ble brukt var Oasis of the Seas som er blant verdens største skip. Dette stilte særlige krav til bredden på kanalen, og fungerte som en utmerket test for manøvreringsevne i gjennom kanalen.

Simuleringen ble gjennomført sammen med loser og farledskompetanse fra Kystverket og erfaren cruisekaptein som ledet skipet gjennom kanalen. 

Link til video fra simulatorkjøring