Utsetting av målebøyer for innsamling av miljødata/Statens vegvesen

Utviklingen av prosjekteringsgrunnlag for tre store fjordkrysninger i Møre og Romsdal starter nå.

Publisert: 3. May, 2020

Som en del av Fergefri E39 skal det nå legges et grunnlag for videre arbeid med krysning av Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Kontrakten for oppdraget er tildelt arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen AS og Norconsult.

Arbeidsfelleskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult skal nå i gang med utarbeidelse av prosjekteringsgrunnlaget for tre store planlagte fjordkrysninger i Møre og Romsdal. Kontrakten er tildelt gjennom en rammeavtale med Statens vegvesen for utredning av fergefri krysninger på E39 i fylket, (Se artikkel om rammeavtalen her)  og omfatter utvikling av dimensjoneringsregler og forutsetninger som skal legges til grunn for videre planlegging og prosjektering av de alternative krysningskonseptene som har vært utredet for disse 3 fjordene. 

Et betydelig arbeid med innsamling av data ligger til grunn for det videre arbeidet og det har blant annet vært utført vindanalyser, strøm- og bølgemålinger, kartlegging av terreng på havbunnen og grunnundersøkelser. Teamet hos Olsen og Norconsult vil starte på arbeidet ganske omgående og har en forventet levering i løpet av sommeren.