Møt det nye styret i Dr.techn.Olav Olsen AS

Publisert: 9. July, 2019

Det nye styret i Olav Olsen har hatt sitt første møte. Tidligere styremedlem Vibecke Hverven har overtatt styreledervervet og med på laget har vi også oljenestor Torstein Sanness.

NY STYRELEDER

Vibecke Hverven har tatt over styreledervervet fra Robert Frostad, som på generalforsamlingen i mai ble takket med blomster for sin utmerkede innsats som styreleder, hans dype engasjement for selskapet og det gode samarbeidet med ledelse og ansatte han har vist i en årrekke.

Administrerende direktør Olav Weider er veldig fornøyd med å få Vibecke inn som styreleder.  «Som et av de største og sterkeste fagmiljøene i Norge innen våre fag, og med verdensledende kompetanse på enkelte områder, vil vi ha stor nytte av Vibeckes tunge og brede toppledererfaring innen teknologi, rådgivning og prosjektering, prosjektorganisasjoner og bygg og anlegg» sier han, og legger til at han setter stor pris på kontinuiteten og det gode samarbeidet som bringes videre. 

Vibecke Hverven er utdannet sivilingeniør ved NTNU, og var inntil nylig leder i OBOS Prosjekt. Hun har vært Vice President i DNV GL Energy, samt administrerende direktør i Sweco Norge AS fra 2005 til 2012. I tillegg besitter hun lang erfaring fra styrearbeid, blant annet hos NGI, Mesta, Ferd Eiendom, Eidsiva Vannkraft og Kjeller Vindteknikk.

«Som tidligere styremedlem og bransjekollega kjenner jeg Dr.techn.Olav Olsen godt og gleder meg derfor til å ta fatt på vervet som styreleder. Mitt mål vil være å bidra til å ytterligere styrke selskapets ledende posisjon innenfor sine fagområder, samt bidra til videreutvikling på nye områder. Dr.techn.Olav Olsen er særdeles anerkjente for sitt sterke betong analyse- og konstruksjonsmiljø. Jeg setter pris på, og ønsker å beholde, den åpne innovative holdningen selskapet bærer preg av.» sier Vibecke Hverven.

YTTERLIGERE FORSTERKNINGER I STYRET

«Vi er også veldig fornøyd med å ha fått oljenestor Torstein Sanness på laget som styremedlem. Hans erfaring fra norsk offshorevirksomhet spenner nesten 50 år fra dens aller tidligste fase, gjennom oppbyggingen av flere store og verdifulle selskaper og gjennomføring av store og komplekse – og svært verdiskapende – prosjekter.  Med styreerfaring fra store internasjonale børsnoterte selskaper vil han bidra til å profesjonalisere og videreutvikle selskapet videre» sier Weider.