Vi gratulerer Øvre Eiker kommune med ny og flomsikker dam for Hoensvannsløken

Publisert: 18. September, 2020

​Dam Hoensvannsløken (rett vest for Hokksund) er nå ferdig rehabilitert. Dr.techn. Olav Olsen har prosjektert dammen og bistått oppdragsgiver i byggefasen. Den opprinnelige dammen fra 1917 bygd i sement og stein hadde utspilt sin rolle og er nå erstattet av en ny og flomsikker dam. 

Dammen er bygd som en fyllingsdam med betongplate mot vannet. På toppen er det lagt grus for å gjøre adkomst lettere til vannet. Dammen glir pent inn i terrenget ved at de høyeste betongveggene er dekket av masser. Rester av stein fra dem gamle dammen er også brukt til å fylle skråningen ned mot veien.

"Det har vært spennende å jobbe med en så engasjert og løsningsorientert oppdragsgiver som Øvre Eiker kommune",  sier oppdragsleder hos Olav Olsen, seniorrådgiver Martin Flottorp Paus. Han legger også til at den gode dialogen med entreprenør og oppdragsgiver har vært avgjørende for resultatet. Det har hele tiden vært fokusert på området som helthet, utenfor selve konstruksjonen. Området er nå åpnet opp og tilrettelagt for turgåere, hytteeiere, fiskere og badegjester. 

Den nye dammen på Hoensvannsløken ble offisielt åpnet 3. september 2020 av ordfører i kommunen, Knut Kvale.

Les mer på hjemmesiden til Øvre Eiker kommune

Alle foto i artikkel: Dr.techn. Olav Olsen AS