Risenga ishall/Ilustrasjon: JoB Arkitekter

Arbeidet med den nye ishallen på Risenga er i gang

Publisert: 5. November, 2019

Gravearbeidene for Risenga Ishall er nå i gang og i 2021 vil Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb kunne ta i bruk den nye arenaen. Hallen bygges med en banestørrelse etter NHL-mål på ca. 26x60 meter og vil få en tribunekapasitet på ca. 3 500 tilskuere. Under isbanen bygges det en egen parkeringskjeller som vil få plass til i underkant av 200 biler.

At det bygges en åpen parkeringskjeller under isbanen har vært en spesiell utfordring i prosjektet. Med tanke på bygningsfysikk er det utfordrende å ha en svært kald flate innvendig og så uteklima på undersiden. I tillegg stilles det svært strenge krav til planhet på isbanen, og det har vært krevende å finne løsninger som ivaretar disse kravene samtidig som man skal få en akseinndeling som muliggjør effektive parkeringsarealer under.

Les mer om utbyggingen av hele området på Risenga her: FREMTIDENS RISENGA