Fullskala test fiberarmering i Spjelkavik /Foto: Steinar Trygstad

FiberCon - Fiberarmerte betongkonstruksjoner kan gi betydelig klimagassreduksjon og verdiskaping.

Publisert: 18. June, 2021

Dr.techn. Olav Olsen AS har, sammen med et bredt sammensatt konsortium med aktører fra hele betongnæringen, etablert et forskningsprosjekt innen bruk av fiberarmert betong i bærende betongkonstruksjoner. Deltagelsen spenner fra fiberleverandører, via betongprodusenter og betongelementprodusenter til utførende, rådgivere og forskere.  Hovedmålet til FiberCon er å sikre en verdiskapning for norsk næringsliv tilsvarende NOK 500 mill, og samtidig oppnå en reduksjon av klimagassutslipp på 35 % innen år 2030. Dette skal gjøres ved optimal prosjektering og utførelse av fiberarmerte betongkonstruksjoner. For å nå målet må alle aktører som er involvert i betongprosjekter bidra.

«Vi er veldig fornøyde med at vi sammen med en stor bredde av sterke og gode partnere får delta i utviklingen av nye løsninger og metoder for å gjøre betongkonstruksjoner mer økonomiske og bærekraftige" sier Olav Weider, administrerende direktør i Olav Olsen og legger til "Samtidig bidrar prosjekter som dette å styrke og videreutvikle vår spisskompetanse». 

Sindre Sandbakk (Dr.techn.Olav Olsen) er oppdragsleder for prosjektet. Han er svært tilfreds med å ha klart å samle en stor del av betongnæringen, noe som dermed gjør FiberCon til et bransjeprosjekt. Sindre ser det som spesielt gledelig at konkurrerende aktører skal samarbeide for å finne fremtidsrettede løsninger for samfunnet,  med tanke på både økonomi og klimagassutslipp. I tillegg vil prosjektet bidra til industrialisering og bedre arbeidsvilkår for de utførende.

FiberCon vil gå over 4 år, og har et totalt budsjett på NOK 20 mill. «Bruk av fiberarmert betong har et stort uforløst potensial. Lykkes vi med prosjektet, er potensialet for verdiskapning og klimagassreduksjon enormt ettersom årlig betongproduksjon er så stort. Vi er imidlertid avhengig av at hele næringen er med på kompetanseløftet for å fange hele volumet, og vi er derfor glade for å få samlet normalt konkurrerende aktører til dette prosjektet» avslutter Sindre Sandbakk. 

 

Konsortiet består i tillegg til Dr.techn. Olav Olsen AS av følgende: Dr.Ing Steinar Trygstad AS, Multiconsult AS, Bekaert Norge AS, Mapei AS, Reforcetech AS, Betong Øst AS, Unicon AS, Element Nor AS, AF Gruppen, SINTEF, NTNU og UiA. Statens Vegvesen har også meldt interesse, uten å være formell deltaker i søknaden.