Noen km på sykkel og til fots kan gjøre hverdagen bedre for mange

Publisert: 24. November, 2022

I årets "Sykle til jobben" konkurranse har ansatte i Dr.techn. Olav Olsen AS tilbakelagt nærmere 17 000 km mellom hjem og arbeidssted på sykkel eller tilfots, hvor hver km genererer et beløp som doneres til et valgt veldedig formål. I år har vi valgt World Bicycle Relief, og deres arbeid med å bedre transportmuligieter i U-land.

Bedriftsidrettsansvarlig Håkon Drengsrud forteller at det hvert år blir gjennomført ulike sportslige arrangement i firma og sykkelkonkurransen (hvor det også er mulig å gå/løpe, gå på rulleski el) har bred oppslutning blant de ansatte. Vi har også en vinterutgave av konkurransen vi kaller OO Winter Challenge, og vi oppfordrer alle til å være med. Vi tror at det også er ekstra motiverende å kunne bidra til en bedre hverdag for andre, samtidig som de helsemessige og miljømessige sidene ved å sykle, gå eller løpe til jobb blir ivaretatt sier Håkon og legger til at det selvfølgelig også er mulig å bruke rulleski, skøyter eller el-sykkel i konkurransen.

 

Les mer om World Bicycle Relief og deres arbeid her.