På bildet fra venstre: Veronica Liverud Krathe, Markus Johannessen, Ida Fagerli Osvoll, Ehud Bar Mor, Morten Lynnebakken, Mari Karoline Straalberg, Mathias Marley og Per Olav Moslet. Stående bak: Administrerende direktør, Olav Weider

Inkluderende arbeidsgiver med høyt faglig og sosialt innhold!

Publisert: 12. April, 2019

Vi fortsetter vår positive trend og ekspanderer. I 2018 ansatte vi 11 nye sivilingeniører og ingeniører i Olav Olsen. Markus Johannessen, nyutdannet sivilingeniør, er en av våre nye kollegaer som sammen med 6 andre ny-utdannede startet sin arbeidskarriere i Olav Olsen i 2018. Han sier han har funnet seg vel til rette i et spennende og inkluderende kompetansemiljø hos Olav Olsen, og kunne ikke drømt om en bedre mottagelse enn den han fikk.

«Som nyansatt i Olav Olsen ble jeg tatt imot på en upåklagelig måte fra første dag» sier Markus, og trekker frem introduksjonsprogrammet han og de andre deltok på som nyansatt.  Her fokuseres det på arbeidsmetodikk, rutiner, prosjekt-gjennomføring og utføres enklere arbeidsoppgaver.  «Jeg har fått muligheten til å utvikle meg på områder som jeg selv ønsker, og vi har regelmessige møter der vi planlegger aktiviteter for egen kompetanseutvikling» Firmaets verdier, som er kompetanse, engasjement og verdiskaping, fremkommer tydelig i alle prosjektene jeg har vært med på i Olav Olsen så langt, og ved å ta eierskap til prosjektet, og tenke helhetlig i prosjekteringen, skaper vi merverdi for kundene» sier Markus, og legger til at det sosiale miljøet er også veldig godt, og Olav Olsen sitt «Ung i OO», bedriftens nettverk for de yngre, har arrangert turer, idrettsarrangement, og teambuilding-kvelder for å inkludere de nye kollegaene.

Totalt ansatte Olav Olsen 11 personer i 2018, hvorav 3 til avdelingskontoret i Trondheim.  Administrerende direktør, Olav Weider, er svært fornøyd med den innsatsen Markus og de andre nyansatte har gjort så langt, og viktigst er kanskje at alle, både de nyutdannede og de med mer erfaring, alle er engasjert i ulike oppdrag og blitt godt mottatt blant firmaets rundt 95 ansatte i dag.

«Vi har videre ambisjoner om vekst, men uten å miste vår posisjon som et frittstående rådgivermiljø  innen våre kompetanseområder» sier Weider, og legger til viktigheten av å få kollegaer som passer inn i vårt miljø, og kan levere gode resultater i stillingen. "Økt oppdragsmengde og etterspørsel etter dyktige ingeniører, gjør at vi må se oss godt om etter de dyktigste hodene.  Det er derfor gledelig at vi oppfattes som en attraktiv arbeidsplass basert på spennende og utfordrende prosjekter, og et godt og inkluderende arbeidsmiljø»  forsetter han.

«Det er i tillegg svært gledelig at tidligere ansatte velger å komme tilbake til Olav Olsen etter å ha vært ansatt hos konkurrerende bedrifter i flere år.  Det anser vi som bevis for at vi er den attraktive og kompetanseutviklende/bærende arbeidsgiver som vi ønsker å være» avslutter Weider. 

På bildet, fra venstre: Veronica Liverud Krathe, Markus Johannessen, Ida Fagerli Osvoll, Ehud Bar Mor, Morten Lynnebakken, Mari Karoline Straalberg, Mathias Marley og Per Olav Moslet. Stående bak: Administrerende direktør, Olav Weider