Foto: Havnemagasinet.no

Godt faglig samarbeid om Molohåndboka

Publisert: 8. January, 2019


Fra 2020 overtar de nye regionene ansvaret for fiskerihavnene, og i den forbindelse har Kystverket utarbeidet Molohåndboka. Basert på opparbeidet kompetanse gjennom flere tiår,  vil Kystverket med dette sikre kunnskapsgrunnlaget for forvaltning og bygging av moloer. 

Håndboka vil være et nyttig redskap og informasjonskilde for både offentlig instanser og private firmaer, skriver Havnemagasinet i sin siste utgivelse. Kystverket har i tillegg til erfarne bidragsytere fra egne rekker og hentet inn kompetanse og kunnskap fra flere eksterne eksperter.


Dr.techn. Olav Olsen har bidratt med klassifisering og beskrivelse av flere type moloer,  fastsetting av innkommende bølger og dimensjonerende bølgetilstand, samt innledning til de dimensjonerende metoder, teoretisk tilnærming og grunnlag for dimensjonering av dekklaget.

Les mer på Kystverkets hjemmeside, hvor du også kan laste ned Molohåndboka.