Tusen takk til våre flotte sommerjobbere

Publisert: 26. August, 2022

Sommeren 2022 er på hell og nok en gang kan vi se tilbake på en flott innsats fra våre sommerjobbere. På kontorene våre i Trondheim og på Lysaker har vi hatt flere sommerjobbere og vi er svært fornøyd med den jobben og bidraget de har gitt oss i år, sier Olav Weider, administrerende direktør i Olav Olsen.

Gjennomgående for våre sommerjobbere har vært stor iver og engasjement, og de melder alle tilbake at de har trivdes godt og fått prøve seg på ulike oppdrag innen rådgivermiljøet.  Vi er klar over at det kan være utfordrende å jobbe når de fleste andre er på ferie, men med hjelp av faddere og god introduksjon og opplæring har alle løst oppgavene med stor iver og innsatsvilje i varierte prosjekter for våre forretningsområder. Vi synes naturligvis også det er svært hyggelig å høre at vi har et godt rykte på oss og kan møte studentenes forventninger både når det gjelder oppgaver med faglig og kompetansemessig innhold, men også at vi treffer blink på det sosiale sier Weider. 

For første gang i år har vi hatt en internasjonal intern, Brendal Le-Gouic, fra Artelia gruppen i Frankrike. Han har blant annet jobbet med med vårt nye konsept, OO-Anchor, en forankringsløsning for flytende vind og andre marine konstruksjoner, hvor han fikk kjøre simuleringer for å teste ankerets evne til å takle påkjenninger, og med CFD ( Computational Fluid Dynamics ) og bølgeanalyser for flytende oppdrettsanlegg.  På hans korte tid hos oss har Brendan imponert oss med sin norskkunnskap som han gjennom sommeren på imponerende vis har tilegnet seg. Han trekker også frem det gode sosiale miljøet og har deltatt på flere arrangement som vår Ung i OO, yngres nettverk, har invitert til gjennom sommeren. 

Lars Marius, student ved NTNU Vassdragsteknikk, har sammen med erfarne dam og vassdrags eksperter blant annet jobbet med flomberegning av Drammensvassdraget. Et stort og viktig oppdrag for Olav Olsen hvor vi prøver å finne ut av hvor stor 1000-årsflommen kan bli ved verst tenkelige scenarioer. Lars Marius har brukt mye tid på å innhente informasjon om delvassdragene, jobbet med data i GIS-programvare, kjørt flomfrekvensanalyser ved hjelp av statistisk dataanalyse, innhentet informasjon om dammer, regnet på hydrauliske betingelser, vært på befaring og møter med oppdragsgiver, samt rapportskriving for å klargjøre for neste steg i dette oppdraget, som er å sette sammen all dataen som er samlet inn, for å så koble hele vassdraget sammen for å rute flommen igjennom vassdraget ved hjelp av Python. Han har også jobbet med andre oppdrag innen vårt forretningsområde Dam og Vassdrag og gjort CFD analyse av flomløp på dam Hellefoss, også dette i Drammensvassdraget.


Vi takker Brendan, Lars Marius, og alle våre andre flotte sommerjobbere for den innsatsen de har gjort i sommer, og ønsker alle lykke til med innspurten av sine studier 😊

Ønsker du å vite mer om sommerjobbmulighet hos oss – se gjerne våre karrieresider HER